Tidigare

Utbildning

 

Fil. kand. Kulturvetarlinjen,

Stockholms universitet

 

Informationskunskap, Journalisthögskolan i Stockholm

 

Marknads-PR,

Berghs School of Communication

 

Universitetstudier i idéhistoria, arkeologi, historia, etnologi, kulturmiljövård, religionshistoria och geologi.

Svenska Publishingpriset 2011

 

Pris i kategorin "Fackböcker",

för boken "100 ting ur samlingarna", Sjöhistorisk årsbok 2010–2011.

Mitt uppdrag: redaktör

>> DIPLOM

 


Uppdrag – ett urval


Nordens Paris – NK:s Franska damskrädderi 1902–1966

Nordiska museet, 2021

Mitt uppdrag: språkgranskning, mottagaranpassning av utställningstexter


Bomarsunds fästning

Besökscenter Bomarsund, Åland, 2021

Mitt uppdrag: skriva manus för kommande basutställning


Valsalen - ny permanent utställning

Naturhistoriska museet Göteborg, 2020

Mitt uppdrag: bearbetning och slutredigering av utställningstexter


Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Blekinge Länsmuseum, 2019
Mitt uppdrag: produktion av utställningstexter utifrån faktaunderlag


Utopi på prärien
– Skuldsatt men syndfri

Upplandsmuseet, Uppsala 2019

Mitt uppdrag: produktion av utställningstexter utifrån forskarunderlag


Min kropp Min rätt

Fredens hus, Uppsala 2019

Mitt uppdrag: redigering och målgruppsanpassning av utställningstexter


Arktis – medan isen smälter

Nordiska museet, Stockholm 2019

Mitt uppdrag: språkgranskning av utställningsmanus


MISS LYCKAT

by Museum of Failure

Dunkers kulturhus, Helsingborg 2018

Mitt uppdrag: slutredigering av utställningstexter


Andrées polarexpedition

Polarcenter Grenna museum, 2017–2018

Mitt uppdrag: språkgranskning av utställningstexter


Drömmen om det exakta

Gustavianum, Uppsala 2017

Mitt uppdrag: produktion av utställningstexter


Resenärerna

Sjöhistoriska museet, Stockholm 2016

Mitt uppdrag: produktion av utställningstexter


Sjömannen 100 år

– facklig kamp för värdigt liv

Sjöfartsmuseet, Göteborg 2014

Mitt uppdrag: bearbetning av utställningstexter


Samtidigt – på en annan plats

Vasamuseet, Stockholm 2013

Mitt uppdrag: Bearbetning av internationella historikers textunderlag, manus till bildspel samt redigering av introduktionstexter


Frivakt

Sjöfartsmuseet, Göteborg 2013

Mitt uppdrag: Bearbetning av utställningstexter


På jakt efter guld och gråsten

– marinarkeologi för barn

Barnbok om marinarkeolgi, förlaget Nordan 2007

Mitt uppdrag: Svensk bearbetning av norskt originalmanus och produktion av kompletterande texter om svenska marinarkeologiska fynd


Sjöhistorisk årsbok 2000–2011

Mitt uppdrag: redaktör